Komposti tootmine

komposti-tootmine

Komposti tootmine ehk kompostimine, on viis vääristada näiteks biolagunevaid jäätmeid. Suunata neid taaskasutusse kompostmulla koostises.

Pakume kompostisüsteemide projekteerimist, seadmeid, ehitusprojektide juhtimist, spetsiaalseid aunade katteid ja geotekstiile.

Milleks katta komposti hunnikut või auna?

Aunkompostimise keskkonnakahjude vähendamiseks on Euroopas mõne aasta eest (*Allikas: aasta 2005)  võetud kasutusele kompostiaunade katmiseks aunakile. Eesmärgiks on hoida kontrolli all kompostimisel tekkivaid lõhnu, niiskust ja kaitsta auna sademete mõju eest.

Valmis aunade peale paigaldatakse aunakate ja katte ääred kinnitatakse raskuste abil. Kompostimisprotsessi jälgitakse mõõtes massi temperatuuri ja hapnikusisaldust. Mõõtmiste jaoks pistetakse aunadesse mõõtandurid, mis ühendatakse arvuti poolt juhitava juhtimisüksusega.

Aunade õhustust reguleeritakse hapnikusisalduse järgi. Kui hapnikutase langeb seatud tasemest madalamale, käivitab juhtimisüksus õhupuhuri ja kui temperatuur langeb seatud tasemest madalamale, peatab selle.

Aunakatte tööpõhimõtteks on ära hoida suuremolekuliste gaaside ja vee väljapääs. Kate sõelub gaasimolekule suuruse järgi – lastes läbi näiteks veeauru kuid piirates väävelvesiniku läbipääsu. Sajuvee läbipääsu takistab vee suur pindpinevus. Haisugaaside läbipääsu piirab lisaks molekulide suurusele ka katte alapinna ja kompostimassi vahele moodustuv veekile, mis seob endaga osa haisuühendeid.

Allikas:
AS ENPRIMA ESTIVO, 2005.a., © EV Keskkonnaministeerium: “Biolagunevate jäätmete käitlemine II-etapp”
http://www.envir.ee/sites/default/files/biolagunevad_ii_etapp_2005.pdf 

Kattematejal ja katete valmistamine:

Meie tootevalikus on spetsiaalsed tekstiilid, mis hülgavad vett, on UV-kindlad, ja samas lubavad õhul liikuda läbi tekstiili seest välja.

Selliste omadustega komposti kattematejalid võimaldavad toota komposti optimaalsetes tingimustes (temperatuur, niiskuse reguleerimine, UV-kaitse). Kattes komposti hunnikud ja aunad nende katetega, saab kiirendada kompostimise protsessi.

IMG_20160522_133048
Kompostikatte baasmaterjal

Katteid saame pakkuda ka soola-, puistekemikaalide, saepuru ja muude aunas hoitavate materjalide kaitseks ilmastiku eest!

komposti-katted-uv-kindel-hingav

Katte omadused ja võimalused:

 • Vett osaliselt läbilaskvad – või täielikult vett hülgavad materjalid
  (olenevalt materjali paksusest, 3 osaline, tekstiili sarnane poly materjal)
 • Seest välja “hingav” omadus
 • UV-kindlad 2 aastat – kuni 5 aastat, olenevalt katte komplektist
 • Õõsid, kinnitusrihmad, katte peale- ja maha vedamiseks rihmad
 • Tugevndatud servad, näiteks 1m laiad PVC materjalist
 • “Armor net” – turvavõrk.  Võimalik õmmelda katte peale ja alla.
 • Tuult murdev “Armor net” – spetsiaalse disainiga PVC võrk,
  mis kaitseb katte materjalile lisaks peale panduna lisaks UV eest ja tuule eest.

Kes on selle toote sihtgrupp:

Kompostimise süsteemidest võiksid olla huvitatud prügilad, kohalikud omavalitsused, heitvee käitlemisega seotud ettevõtted, põllumajandusettevõtted jt. sobiva jääkprodukti tekkega tootmise ja kommunaalettevõtted.

Saame aidata komplekse komposti tootmise süsteemi projekteerimisel, oleme võimelised tarnima seadmed ja juhtima projekti kompostisüsteemi ehitamiseks.

Küsige lisa!
marko@blade.ee
tel. 56884588

Viited Eesti Vabariigis kehtivatele regulatsioonidele komposti tootmiseks biolagunevatest jäätmetest:

Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded
https://www.riigiteataja.ee/akt/110042013001

Biolagunevatest jäätmetest toodetud komposti sertifitseerimisel lähtutakse
Keskkonnaministri määrusest nr 7, 13.04.2013 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“.